Upozorňujeme občanov, ktorí zaplatili odvoz malej zbernej nádoby 120 l a nálepku nalepili na veľkú zbernú nádobu na papier 240 l, aby okamžite nálepku umiestnili na zaplatenú malú nádobu.

V prípade, že pri nasledujúcej kontrole bude zistený takýto NEZÁKONNÝ POSTUP, bude nálepka odobratá, zberná nádoba nebude vyvezená  a rozdiel poplatkov bude dodatočne vyrúbený a pokutovaný.