Informujeme verejnosť, že úplná uzávierka povolená Okresným úradom Senec na ceste III/1056 medzi obcami Dunajská Lužná a Kalinkovo  za účelom výstavby mostného objektu pre stavbu “Rýchlostná cesta R7, Bratislava Prievoz – Holice” je plánovaná od  22:00 h dňa 28.09.2018 do 05:00 h dňa 01.10.2018.