Tento týždeň bol osadením náučnej tabule ku Kostolu sv. Kríža v Hamuliakove  dokončený projekt Revitalizácie zelene centra obce.

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život.

V rámci podporeného projektu sme obnovili a vysadil zeleň v okolí kostola sv. Kríža a na ulici Dunajská – na námestí pred kultúrnym domom a priestor pred obecným úradom. Vysadené boli okrasné traviny, kvitnúce trvalky, ruže, orgovány a ďalšie listnaté a stálo zelené dreviny. V parku pri kostolom bol vykonaný ozdravný rez a zaistenie vzrástlych stromov.

Ku kostolu sme osadili stojany na bicykle, ktoré budú slúžiť návštevníkom tejto kultúrnej pamiatky.

Na náučnej tabuli pred kostolom si potom návštevníci môžu prečítať o jeho histórii a pozrieť fotografie najvýznamnejších prvkov. Náučná tabuľa je v jazyku slovenskom, maďarskom, nemeckom a anglickom a je výsledkom  spolupráce pani J. Bogárovej, Kati Sándor, Juliany Krajčírovej a fotografky Lulu Sutton.

IMG_20191210_110304_KIMG_20191212_111144_KIMG_20191212_111200_k

 

IMG_20191212_111248_kIMG_20191212_111532_kIMG_20191212_111549_k

IMG_20191212_111559_kIMG_20191212_111608_kIMG_20191212_111629_k

IMG_20191212_111630