!! Dvojjazyčné tlačivá sú určené pre žiadateľov, ktorí požadujú odpoveď v jazyku národnostnej menšiny!!
Ak žiadateľ požaduje odpoveď v slovenskom jazyku, je potrebné použiť tlačivo zverejnené na stránke príslušného referátu.

!! A kétnyelvű nyomtatványok azoknak a kérvényezőknek szólnak, akik nemzeti kisebbség nyelvén kérnek választ !!
Ha a kérelmező szlovák nyelvű választ kér, akkor az adott részleg honlapján közzétett űrlapot kell használni.

Szocialis_rautaltsagi_jelentes201307101502590.04_lakhelyigazolas

201307101503260.03_lakhelykijelento_-_allando_lakhely

201307101503520.02_lakhelybejelento__atmeneti_lakhely

201312111520070.005_altalanos_kerveny

201312111524470.004_meghatalmazas_A5_V1

201312111526080.003_meghatalmazas_altalanos

201312111526300.002_ertesites_levelkuldemeny_erkezeserol

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – hasznalatbavetel_javaslat

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – epitmenyelhelyezes_javaslat

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia -_terulethasznalat_javaslat

Návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby – epitmenyelhelyezes_modositas

Návrh na zmenu rozhodnutia o využívaní územia – terulethasznalat_modositas

Ohlásenie drobnej stavby – kismeretu_epitmeny_bejelentese

Ohlásenie odstránenia drobnej stavby – kismeretu_epitmeny_eltavolitasa_bejelentes

Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác) – epitesi_valtoztatasok_bejelentese

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie – rendeltetes_megvaltoztatasa_kerveny

Žiadosť o povolenie terénnych úprav – tereprendezes_kerveny

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby – epitmenyelhelyezes_meghosszabitas

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o využívaní územia – terulethasznalat_meghosszabbitas

Žiadosť o stavebné povolenie – epitesi_engedely_kerveny

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby – epitmenybontas_kerveny

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením – epitmeny_modositasa_kerveny