Antigénové testovanie v Hamuliakove je zaistené na sobotu 26.6.2021 v MOM na Cintorínska 333 v časoch:
16,00 – 20,00 h
bez rezervácie (posledný výter o 19:45)
Týmto obec Hamuliakovo zaisťuje záujemcom možnosť dodržať štátom stanovené podmienky návštevy na hromadnom kultúrnom podujatí “Privítajme leto v Hamuliakove”.
Organizátor podujatia testy, potvrdenia o prekonaní alebo očkovaní pri vstupe nekontroluje, tieto však môže požadovať prípadná kontrola štátnych orgánov.