Termíny separovaného zberu papiera a plastov 2018  pdf

Miesto odvozu  skla a kovu zostáva nezmenené. Odváža sa z miesta rozmiestnených kontajnerov v obci v uvedených termínoch /nie od domácností/.

Odvoz BIO – odpadu sa v mesiaci január ešte neuskutoční. O termíne prvého odvozu Vás budeme informovať.