Termín na podanie kandidátnej listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí je do 30.08.2022 do 24.00 hod. osobne do podateľne obecného úradu.

V čase od 14.00 hod. do 24.00 hod. volajte na tel. čísla 0918 787 833  alebo  0918 925 517.