Pozývame rodičov detí, ktorí majú záujem o zapísanie DIEŤAŤA DO PRVÉHO ROČNÍKA šk.r. 2023/24 v ZŠ Hamuliakovo na stretnutie.

Termín: utorok 7.3.2023 o 18,00 v kultúrnom dome

Účasť rodičov je VYSOKO DÔLEŽITÁ !!
Rezervujte si prosím v predstihu čas vo Vašom programe.

Téma: zápis budúcich prvákov a určenie spádovej školy na plnenie školskej dochádzky