Stránkové hodiny od 20.5.2020

Obec poskytuje všetky úkony v bežnom rozsahu okrem overovania (viď. nižšie).

 

Stránkové hodiny obecného úradu pre verejnosť:

 • Pondelok   8:00 – 11:30 a 13:00 – 15:30
 • Streda       8:00 – 11:30 a 13:00 – 16:45
 • Piatok        8:00 – 11:30

 

Stránkové hodiny stavebného úradu pre verejnosť:

 • Pondelok   8:00 – 11:30 a 13:00 – 15:30
 • Streda        8:00 – 11:30 a 13:00 – 16:45

 

Vstup do referátov je v nasledujúcom režime:

 • Vstup hlavným vchodom, povolený počet stránok v jednej kancelárii: 1 osoba (resp. + jedna sprevádzajúca osoba)
 • Čakáreň – chodbička OÚ – 1 osoba (resp. + jedna sprevádzajúca osoba), ostatných občanov žiadame vyčkať na uvoľnenie čakárne mimo budovy.
 • Žiadame občanov, aby použili rukavice, rúško a vlastné pero na podpisovanie.
 • Návštevu obecného úradu s časovo náročnejšími úkonmi  je účelné si vopred dohodnúť telefonicky.
 • Odporúčame občanom žiadosti naďalej zasielať elektronicky, emailom, prípadne poštou.
 • Podania, ku ktorým je potrebné vydať rozhodnutie alebo iné potvrdenie, sa podávajú písomnou formou alebo cez elektronickú úradnú schránku na slovensko.sk (nie mailom).
 • Overovanie podpisov a listín sa dočasne poskytuje len pre občanov Hamuliakova. Podpisy na zmluvách sa overujú len v prípade, že nie je potrebné vykonať viazanie a pečatenie hárkov zmluvy.