RNDr. Róbert Mikóci

samostatný odborný referent – stavebný úrad, ohlásenie drobných stavieb, zvláštne užívanie komunikácií, vjazd na pozemok, územnoplánovacie informácie

Tel.: 02/4564 6071
e-mail: robert.mikoci@obechamuliakovo.sk

 

Ing. Silvia Szekeresová – samostatný odborný referent – stavebný úrad, drobné  stavby, vodné stavby,

Tel.: 02/4564 6071
e-mail: silvia.szekeresova@obechamuliakovo.sk 

 

Úradné hodiny stavebného úradu:

Pondelok: 08:00 – 12:00   /  13:00 – 15:30
Streda: 08:00 – 12:00   /   13:00 – 16:45

 

Tlačivá na stiahnutie v slovenskom jazyku:

Stavebná činnosť