RNDr. Róbert Mikóci

samostatný odborný referent – stavebný úrad, ohlásenie drobných stavieb, rozkopávkové povolenia, vjazd na pozemok, územnoplánovacie informácie

Tel.: 02/4564 6071
e-mail: robert.mikoci@obechamuliakovo.sk

 

Ing. Emerencia Tomovič – referentka

Tel.: 02/4564 6071
e-mail: emerencia.tomovic@obechamuliakovo.sk 

 

Tlačivá na stiahnutie:

Stavebná činnosť