Ing. arch. Oľga Radianska – samostatná odborná referentka – stavebný úrad, ohlásenie drobných stavieb, územnoplánovacie informácie

Tel:02/45646071

e-mail: stavebnyurad@obechamuliakovo.sk

Úradné hodiny:

Pondelok: 08:00 hod – 15:45 hod
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 hod – 16:45 hod
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok:  nestránkový deň