Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu čerpania dovolenky bude zatvorený:

Stavebný úrad 10.08.-21.08.2023

Podateľňa bude otvorená počas stránkových dní obecného úradu.