Stavebná činnosť

Stavebný úrad Hamuliakovo Ing. Silvia Szekeresová 02/45646071 silvia.szekeresova@obechamuliakovo.sk   Príloha Veľkosť Žiadosť o stavebné povolenie spojené s územným rozhodnutím 644.73 KB  Žiadosť-o-vydanie-povolenia-na-studňu-1f 538.77 KB Žiadosť o predĺženie povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd – vodného zákona Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 329.1 KB Žiadosť o povolenie odstránenia stavby 560.74 KB Žiadosť o … Čítať ďalej Stavebná činnosť