Vážení spoluobčania,

po roku sme začali pracovať na ďalšom vydaní Hamuliakovského spravodaja, ktorý by Vám mal byť do schránok doručený koncom mája.

1/

Radi by sme Vás požiadali o námety článkov, t.j. aké informácie by ste privítali, čo by Vás zaujímalo, o čom by ste radi čítali. Cieľom je poskytnúť informácie o záležitostiach, ktoré zaujímajú veľkú časť občanov, resp. majú širší dosah. Nechceme sa touto cestou sa venovať témam, ktoré sa dotýkajú jednotlivcov alebo úzkej skupiny.

Tiež by sme chceli pokračovať v predstavovaní našich spoluobčanov, ktorí v minulom roku dosiahli mimoriadne výsledky v spoločenskom či športovom živote alebo ich povolanie je nezvyčajné, jednoducho povedané o hamuliakovských osobnostiach.

Vaše  námety a mená osôb čakáme  do stredy 22. marca 2017 na info@obechamuliakovo.sk s označením „Spravodaj“ , aby ich redakčná rada mohla posúdiť.

2/

V prípade Vášho záujmu stať sa „hobby“ redaktorom a prispieť do vydania vlastným článkom prosím kontaktujte Ing. Krajčírovú alebo Ing. Goldbergerovú s predstavami.  V takom prípade posúdi vhodnosť článku redakčná rada. V súlade so zachovaním dvojjazykového konceptu časopisu bude pre schválený článok potrebné dodať slovenskú aj maďarskú verziu.

3/

Súčasne by sme chceli  osloviť všetkých maďarsky hovoriacich spoluobčanov s prosbou o pomoc pri preklade slovenských verzií článkov do maďarského jazyka.

 

Vopred ďakujeme za námety a Vašu pomoc

samospráva obce Hamuliakovo