ĎAKUJEME NAŠÍM SPONZOROM

Sponzori na deň detí 03.06.2016

Firma D.L.B
Systemair – Kalinkovo
Katarína Zmeková
Ján Deme
Ernest Molnár
Attila Telek
Schnobl s.r.o.
Gastro RM- Pizzéria
Gútorko
František Maschkán
Viktor Mláka
Karol Pereszlényi
DJ Engineering – p. Marunová
Squash caffe
Mária Gaspareková
Mészáros Gabriel
Norbert Dikan
KIA MOTOR -CAR, Dun. Lužná
Abdelilah Nberi
Jozef Schnobl
Imrich Kelley
Ing. Anna Paráková
Štefan Olajec
Obec Hamuliakovo
Martin Líška
Beatrix Kállayová