Agendu sociálnych vecí zabezpečuje zamestnankyňa obce Hamuliakovo: Marcela Horváthová

Tel: 02/45988128
e-mail: marcela.horvathova@obechamuliakovo.sk

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci

Predsedníčka:

VZN obce Hamuliakovo č.6/2015 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu v obci Hamuliakovo

Žiadosť o príspevok na bývanie 

žiadosť o príspevok na bývanie – vzor na vytlačenie a následné manuálne vyplnenie

žiadosť o príspevok na bývanie – vzor na vyplnenie v PC

žiadosť o príspevok na bývanie – vzor na vyplnenie v PC

Žiadosť o pridelenie odkázanosti na sociálnu službu – pre potreby posúdenia lekárom

str. 1 str. 2