Školská komisia

 

VZN obce Hamuliakovo č. 7/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

 

Materská škola

Dunajská 134/12b

900 43 Hamuliakovo

Tel: 02/459 881 19

email: mshamuliakovo@gmail.com

www.hamuliakovskedeti.sk

 

 

Základná škola

Dunajská 134/12

900 43 Hamuliakovo

Tel: 02/534 101 37

email: zshamuliakovo@gmail.com

www.zshamuliakovo.edupage.org

Podporte Vaše-naše deti – pošlite nám 2% Vašich daníKliknite sem

 

Občianske združenie Hamuliakovské deti

www.hamuliakovskedeti.sk