Školská komisia

Vyhodnotenie a analýza činnosti MŠ Hamuliakovo

VZN č. 6/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním

Inkluzívne vzdelávanie a starostlivosť v rannom detstve – správa 

Materská škola

Dunajská 134/12b

900 43 Hamuliakovo

Tel: 0910 347 300, 0910 341 300 – p.riaditeľka

email: mshamuliakovo@gmail.com

 

Základná škola

Dunajská 126/16A

900 43 Hamuliakovo

 

email: zshamuliakovo@gmail.com

www.zshamuliakovo.edupage.org

Podporte Vaše-naše deti – pošlite nám 2% Vašich daníKliknite sem

 

Občianske združenie Hamuliakovské deti

www.hamuliakovskedeti.sk