Náš projekt „Neseď doma a poď na ihrisko“ sa „kvalifikoval“ do finále.
Máme tak šancu vybudovať basketbalové ihrisko, postaviť exteriérový ping-pongový kútik, opraviť staré ihrisko a osadiť nové preliezačky pre deti.

Hamuliakovský projekt prešiel dvomi stupňami hodnotenia a vyraďovania a dostal sa medzi najlepšie.
Na to, aby sme peniaze získali, sa musíme dostať medzi 6 najúspešnejších.
Podmienkou tohto je získať vo verejnom hlasovaní čím viac hlasov.
A tu Vás chceme požiadať o 3 minúty vášho času.
Hlasujte, prosím, za náš projekt pre Vaše deti.
Nič to nestojí. Nie je to komplikované, aj keď sa to zdá – zadáte tel. číslo, príde kód, zadáte kód a odoslali ste hlas  – viď nižšie.
.
Oslovte, prosím Vašu rodinu, kolegov, spolužiakov, susedov a priateľov, ľudí na Facebooku.
Aj keď sme malá dedina a ťažko sa nám konkuruje s mestami, rozhodnúť môže každý jeden hlas.
Držíme Hamuliakovu palce.
Tím nadšencov

Postup
hlasovania:
Na začiatok si pripravte mobil, na ktorý dostanete (zdarma) autorizačný kód. Každé telefónne číslo je možné použiť len na jedno hlasovanie.
Rozhodnite sa či budete hlasovať:
a/ anonymne za 1 hlas,
alebo
b/ neanonymne (s uvedením mena, priezviska a emailu a súhlasom na uloženie do
databázy SPP) za 3 hlasy

Hlasovanie anonymne za 1 hlas
1/ Kliknite na odkaz nášho projektu:
http://www.sppolocne.sk/sk/prihlasene-projekty/detail-projektu/368?1=1&r…
2/ Otvorí sa Vám náš projekt so stručným obsahom.
3/ Kliknite na tlačidlo HLASOVAŤ
4/ Otvorí sa Nápoveda ako hlasovať – tu preskočte kliknutím na POKRAČOVAŤ
5/ Zvoľte voľbu „Chcem prideliť 1 hlas“
6/ Zadajte správne číslo vášho mobilu  do políčka „OVERENIE VÁŠHO HLASU“, kde je len pole na zadanie telefónneho čísla (je tam už uvedený nejaký príklad – ten treba
zmeniť)
7/ Stlačte ZASLAŤ OVEROVACÍ KÓD – príde Vám SMS s kódom
8/ Kód napíšte do políčka „ZADANIE OVEROVACIEHO KÓDU“ na konci stránky
9/ Stlačte HLASOVAŤ
HOTOVO!!!
Hlasovanie s poskytnutím údajov  za 3 hlasy
1/ Kliknite na odkaz nášho projektu:
http://www.sppolocne.sk/sk/prihlasene-projekty/detail-projektu/368?1=1&r…
2/ Otvorí sa Vám náš projekt so stručným obsahom.
3/ Kliknite na tlačidlo HLASOVAŤ
4/ Otvorí sa Nápoveda ako hlasovať – tu preskočte kliknutím na POKRAČOVAŤ
5/ Zvoľte voľbu „Chcem prideliť 3 hlasy“
6/ Vyplňte prosím v okne OVERENIE VÁŠHO HLASU Vaše mobilné
číslo, meno, priezvisko, e-mail a poskytnite Váš súhlas so spracovaním
kontaktných údajov na marketingové účely spoločnosti SPP.
7/ Stlačte ZASLAŤ OVEROVACÍ KÓD – príde Vám SMS s kódom
8/ Kód napíšte do políčka „ZADANIE OVEROVACIEHO KÓDU“ na konci stránky
9/ Stlačte HLASOVAŤ – pridelí sa 1. hlas
10/ Na zadaný e-mail dostanete link, po jeho nakliknutí sa  aktivujete si zvyšné 2 hlasy.
11/ Vráťte sa na stránku s projektom a stlačte  OPÄŤ HLASOVAŤ ZA ROVNAKÝ PROJEKT alebo ak ste zo stránky vypadli urobte kroky 1/, 3/, 8/ (rovnaký kód) a 9/ – vždy sa pridelí ďalší 1 hlas.
HOTOVO!!!

Popis projektu:
Hamuliakovské futbalové ihrisko dnes poskytuje obmedzené, jednostranné možnosti na aktívne športové vyžitie. Dostatok priestoru v areáli, poloha mimo cestnej premávky a prítomnosť sociálnych zariadení ponúkajú potenciál na jeho širšie využitie. Zámerom je rozšíriť ponuku aktivít tak, aby tu svoj voľný čas mohli tráviť celé rodiny, predovšetkým rodiny s rôzne starými deťmi, pre ktoré býva problém vytvoriť program na jednom mieste.
Pre staršie deti a mládež tu má byť vytvorené streetbalové ihrisko a inštalovaný pingpongový stôl, pre menšie deti budú opravené staršie preliezačky a inštalované nové, bezpečné prvky detského ihriska. Vytvorí sa tak celoročne využiteľný priestor, kde si každý bude vedieť nájsť svoju zábavu – či už sám alebo s kamarátmi. Sústredením rôznorodých aktivít na jednom mieste sa vytvorí plynulé a nenásilné prepojenie hry so športom.