Agendu zabezpečuje zamestnankyňa obce Hamuliakovo: Marcela Horváthová

Tel: 02/45988128
Mobil: 0918/787822
e-mail: marcela.horvathova@obechamuliakovo.sk

Ročný lístok 7,00€

Trojročný lístok 17,00€

Deti do 15 r. zadarmo

Poplatok sa platí do pokladne obecného úradu u Marcely Horváthovej – kontakt viď vyššie