Gabriel Sárközi

Maliar

Tel: 0908 521 371

Peter Schnobl

Stavebné práce – pokládka zámkovej dlažby a rekonštrukcie – opravy jestvujúcej dlažby. Dodávka materiálu zo zámkovej dlažby

Tel: 0908 737 997

email: schnope@azet.sk

Tamás Varga

Elektroinštalačné práce

Tel: 0917 340 067