Projekt „Zelená revitalizácia Hlavnej ulice v Hamuliakove“ bol finančne podporený v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2021  Bratislavského samosprávneho kraja.

  • zámer: zvýšenie atraktívnosti a estetiky životného prostredia
  • zámer: regulácia odvádzania dažďovej vody