Pripomienkovanie návrhu strategického dokumentu

Počas etapy Pripomienkovania PHSR BSK 2014-2020 bude strategický dokument aj s formulárom na pripomienkovanie umiestnený na internetovej stránke úradu BSK http://www.region-bsk.sk/strukturalne-fondy.aspx.