Informujeme o plánovanej uzávere komunikácií počas cyklistických pretekov dňa 20.5.2023 (sobota)).
❗️ UPRAVENÁ PREMÁVKA REGIONÁLNEJ 🚍 LINKY 737
ℹ v čase od 8:30 do 16:30 budú
regionálne 🚌 linky 737 medzi Hamuliakovom a Šamorínom premávať obchádzkovou trasou cez Dunajskú Lužnú. Neobslúžia zastávky Hamuliakovo, Dunajská Riviéra a Šamorín, Gútorská cesta.
➡ príde k meškaniu spojov cca 10 – 15 min.
ℹ v čase od 8:30 do 16:30 príde k úplnej uzávere cesty medzi Hamuliakovom a Šamorínom
ℹ️ V Hamuliakove v čase od 8:00 do 16:30 (resp. do ukončenia pretekov:
ÚPLNÁ UZÁVERA (červená):
Ulica ŠAMORÍNSKA a DUNAJSKÁ od cintorína po veľkú hrádzu – regulované kríženie bude umožnené na CINTORÍNSKEJ (modrá šípka) na výzvu organizátora mimo prejazdu pretekárov
HLAVNÁ od výjazdu z Dunajskej Riviéry do Šamorína
Výjazd na veľkú HRÁDZU vrátane parkoviska pod hrádzou
Pre cyklistov po veľkej hrádzi od Hamuliakova (výjazd pri kostole) po Šamorín
ČIASTOČNÁ UZÁVERA (oranžová)
HLAVNÁ od cintorína po vjazd Dunajská Riviéra – striedavú premávku po polovičnom profile bude riadiť polícia
Zmena organizácie dopravy: ulica DUNAJSKÁ od obchodu po námestie – umožnený výjazd do protismeru
‼ Odporúčame vodičom – obyvateľom ulice Sadová, Dunajská, Šamorínska ako aj návštevníkom parkujúcim pri bufetoch a na parkovisku pod hrádzou, aby si VČAS PREMIESTNILI VOZIDLA MIMO UZATVORENEJ ZÓNY, pokiaľ plánujú s vozidlo odísť ‼