Oznamujeme občanom, že kontajnery na sklo a kovy zo stojiska pri Grillpube a na ulici Dunajská boli presunuté a rozdelené na iné stojiská v obci.

Kontajnery na tetrapak nájdete: 1 ks na pôvodnom mieste na zastávke, 1 ks na ulici Kaštieľska

Dôvodom zrušenia stojísk je:

1/ plocha pri Grillpube nepatrí obci, ale novo otvorenej reštaurácii. Presunutie kontajnera na druhú stranu zastávky nie je z bezpečnostných dôvodov možné – šikmá plocha v kombinácii s vysokou hmotnosťou plného kontajnera na sklo predstavuje riziko pre chodcov aj premávku na ceste. Z tohto dôvodu tu bude ponechaný len 1 kontajner na tetrapak

2/ stojisko na Dunajskej je vjazdom na susedný pozemok, na ktorom vlastník aktuálne ide vybudovať rodinný dom.

Umiestnenie ostatných stojísk je nezmenené.

Súčasne sa ospravedlňujeme všetkým, ktorí kontajnery cez víkend hľadali. Zo strany zamestnancov došlo k predčasnému splneniu pracovnej úlohy naplánovanej na tento týždeň.