Západoslovenská distribúcia oznamujem občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 20.03.2013 bez dodávky elektriny nasledovné ulice: viď. v prílohe.