Z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú dňa 26.11.2012 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: viď. prílohu