Venujte prosím, pozornosť tejto informácii PRI PLÁNOVANÍ POHYBU CEZ OBEC (napr. doprava na letisko, stanicu, do zamestnania) tak, aby PRÍPADNÉ ZDRŽANIE neobmedzilo vaše cestovné plány.

Predbežne informujeme občanov a návštevníkov Hamuliakova, že v sobotu 21.5.2022 bude OBMEDZENÁ PRÍSTUPNOSŤ do niektorých lokalít Hamuliakova.

Organizátor nás informoval, že v týchto dňoch budú prebiehať medzinárodné preteky v triatlone a trasa niektorých pretekov je vedená cez našu obec. Organizátor pretekov bude domácnosti ešte osobitne informovať.

V čase od 8,00 do +/-13.00 bude uzavretá VEĽKÁ HRÁDZA v úseku Šamorín – Hamuliakovo (výjazd pri kostole).

Bude uzatvorená a neprejazdná DUNAJSKÁ ulica, ŠAMORÍNSKA ulica (regulovaný prejazd – kríženie po Cintorínskej), HLAVNÁ ulica v úseku od cintorína po Šamorín (políciou bude zaistený regulovaný striedavý prejazd po DUNAJSKÚ RIVIÉRU na polovičnom profile).

Prístup vozidlami na parkovisko pod hrádzou nebude v tomto čase možný.

Obmedzenia v cestovnom poriadku autobusových liniek: bude zrušená zastávka Šamorín„ Gútorská cesta ako aj Hamuliakovo „Dunajská Riviéra“ s tým, že sa zmení trasovanie spojov ~ spoje dopravcu ARRIVA Mobility Solutions, s. r. o. sa v Hamuliakove budú otáčať v lokalite zastávky Hamuliakovo„ Centrum a následne sa vrátia späť do Dunajskej Lužnej a budú pokračovať po trase spoja.