i_4158929

Miesto predaja: pred kultúrnym domom

Čas predaja: od 10.00 – do 11.30 hod.