Samospráva obce Hamuliakovo pri príležitosti mesiaca ” Úcty k starším” srdečne pozýva všetkých seniorov obce na slávnostné posedenie v stredu 18.10.2017. o 17:00 hod. v kultúrnom dome. Pripravili sme pre Vás príjemnú atmosféru pri večeri a kultúrnom programe.