Miestna samospráva obce  Hamuliakovo a Petičný výbor ohľadne riešenia prevádzky kul. domu, Vás pozýva na verejnú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 03.05.2013 so začiatkom o 18.00 hod. v miestnom kultúrnom dome.

Program:
Kultúrny dom je toho času bez prevádzky, je zatvorený, nie je povolená akákoľvek prevádzka.  Toto sa netýka len zábav a rodinných osláv, ale celej prevádzky vrátane výstav, školských akcií (karneval, divadla), tréningu mažoretiek, dňa matiek, Mikuláša, klubu Zvonček, letného tábora pre deti, kreatívnych dielní pre dospelých, prevádzky kuchyne a pod. – jednoducho dvere musia zostať zatvorené.