Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo – 8/2012 – sa uskutoční dňa 25.10.2012 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hamuliakove.

Program