Starosta obce Hamuliakovo, Jozef Schnobl, Vás pozýva na verejnú schôdzu – pracovné stretnutie ohľadom dopravného značenia v obci Hamuliakovo.

Stretnutie sa uskutoční 14.06.2018 so začiatkom o 17:00 hod. v budove kultúrneho domu.

Pozvaný : Ing. Tichý – zodpovedný projektant