Riaditeľka ZŠ pozýva občanov Hamuliakova dňa 29.03.2018 /štvrtok/

od 9:00 – do 14:00 hod. na prehliadku novej ZŠ v Hamuliakove.