Počas platnosti zimného času od 30.10.2022 do 25.3.2023

Streda  8:00-12:00 a 13:00 – 16:00

Sobota 8:00-12:00 a 13:00 – 16:00