Zasadnutie OZ dňa 28.11.2019 sa bude konať v budove obecného úradu na 1. poschodí.