Od 05.10.2019 do 31.3.2020
Streda    08.00 – 17.00
Sobota   08.00 – 17.00

Nedeľa  (len do 31.10.2019)    16.00 – 18.00*    

Nedeľa (od 01.11.2019 do 31.03.2020)    zatvorené

* Od občanov sa preberá len záhradný odpad a separované zložky, zmiešaný odpad sa preberá len od záhradkárov

Obedňajšia prestávka 12.00 – 12.30