Prevádzkové hodiny  Zberný dvor Hamuliakovo platné od 21.10.2020

streda 8:00 – 9:30 a 13:00 – 16:00

sobota 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Prosíme občanov, aby na odvoz odpadu využívali výhradne otváraciu dobu a neskladali odpad pred bránou.