Z dôvodu opätovného nedodania objednaných “malých” zberných nádob od spoločnosti Marius Pedersen (v dôsledku covid-prerušenia výroby) sa MENÍ PLATNOSŤ NÁLEPIEK a KARTIČIEK na zberný dvor.

——

Nálepky na rok 2021 sa budú VYDÁVAŤ až od 7.4.2021 (po Veľkej noci)

Nové nálepky budete potrebovať od 1.5.2021.

Po tomto dátume nebudú odvážané neoznačené nádoby alebo nádoby označené nesprávnou nálepkou.

Na zmiešaný komunálny odpad budú rozdielne farby podľa objemu – uistite sa, prosím, že zaplatíte za správnu veľkosť nádoby.

Nálepkami sa budú označovať aj nádoby na bioodpad a aj na papier

Žiadame všetkých obyvateľov, aby do 30.4.2021 zo zberných nádob ODSTRÁNILI VŠETKY STARÉ NÁLEPKY a to aj za rok 2020 –

„zbierky“ neplatných nálepiek komplikujú kontrolu smetiarmi a môže sa stať, že Vašu novú nálepku prehliadnu a môže nastať nedorozumenie a nevyvezenie nádoby.

——-

Kartičky na zberný dvor “2020” platia do 30.4.2021.

Nové kartičky sa budú vydávať od 7.4.2021 a na vstup ich budete potrebovať od 1.5.2021.

_____

INFORMÁCIA PRE OBČANOV, KTORÍ SI OBJEDNALI VÝMENU NÁDOB a z dôvodu nedodania nádob im nebolo možné vyhovieť:

1/

U všetkých poplatníkov, ktorí si výmenu nádob objednali do 10.12. 2020 budeme postupovať nasledovne – platobný výmer Vám bude vystavený až po výmene nádoby. Jeho výška bude nasledovná:

a/ ak si nádoby vymeníte po ich naskladnení v termíne, ktorý Vám bude oznámený vo výzve k výmene (do 1 týždňa), budete od začiatku roka platiť zníženú sadzbu – teda v plnej miere zohľadníme Váš záujem separovať

b/ ak si nádoby nevymeníte v určenom termíne, ale vymeníte ich neskôr, bude výmer vystavený v alikvotných výškach k skutočnému termínu výmeny.

2/

Občanom, ktorí majú záujem o výmenu, no požiadavku zaslali neskôr ako v zverejnenej lehote do 10.12.2020, budú nádoby vymenené až po výmenách zahlásených do 10.12. a výmer bude vystavený v alikvotných výškach k skutočnému termínu výmeny.

Termín výmeny napriek pravidelnej týždennej urgencii u Marius Pedersen bohužiaľ nevieme ovplyvniť.