Mikuláš na základe štvrtkovej obhliadky trasy svojej návštevy vykonanej čertom zistil, že svojim vozidlom NEVIE PREJSŤ ulicami Pastierka, Pri píle a Družstevná a NEVIE SA OTOČIŤ so svojim vozidlom na konci týchto ulíc z dôvodu parkujúcich vozidiel.

V mene detí čakajúcich na jeho príjazd ŽIADAME VODIČOV, aby svoje vozidla zaparkovali tak, aby 6 metrové vozidlo Mikuláša vedelo prejsť na koniec ulice a v sobotu NEPARKOVALI NA VYZNAČENÝCH MIESTA OTÁČANIA (viď. mapka).

V prípade, že čert v sobotu zistí, že dopravná situácia neumožňuje otočenie vozidla, bude musieť ZASTAVIŤ LEN NA ZAČIATKU ULICE (teda vynechať zastávky 1, 2, 7, 8 a 10).