Upozorňujeme občanov, že spoločnosť ponúkajúca v obci revízie plynu je súkromný podnikateľ. Nezastupuje obec ani dodávateľov plynu.
OBČAN NIE JE POVINNÝ SI OD NICH SLUŽBU OBJEDNAŤ ANI ICH PUSTIŤ DO DOMU.
Zvážte prosím, či rovnakú službu neponúka Váš dodávateľ plynu.