Z dôvodu platnosti novej Vyhlášky, ktorá vyžaduje zber tetrapakov a obalových kovov od domov, sa od 1.1.2023 MENÍ SPÔSOB ZBERU TETRAPAKOV A KOVOV.
Tetrapaky 🟠 a kovy 🔴 (konzervy a iné obalové kovy) sa budú zbierať SPOLU S PLASTAMI 🟡:
➡️ Domácnosti v rodinných domoch a malých bytovkách: žlté vrecia
➡️ Bytové domy: žlté kontajnery 1100 l
❌ Tieto druhy odpadov NEBUDÚ V ZBERNOM DVORE ODOBERANÉ (s výnimkou záhradkárov bez zvozu).
🟨 Žlté vrecia budú do domácností distribuované v januári po dodaní z Marius Pedersen.
Ak niektorá domácnosť potrebuje vrecia na preklenutie času do januára, sú k dispozícii na obecnom úrade.
🟥 Zber veľkoobjemových kovov (kovové súčiastky, rúrky, plechy, hranoly atď.) zostáva v zbernom dvore zachovaný.
Pôvodné kontajnery na tetrapaky a kovy rozmiestnené po obci bude Marius Pedersen postupne odstraňovať.
♻️ Marius Pedersen zaisťuje dotriedenie týchto troch zložiek odpadu v NOVEJ TRIEDIACEJ LINKE.