POHAS, s.r.o.

Firma sa zaoberá kontrolou hasiacich prístrojov a hydrantov, zaoberá sa predajom a opravou hasiacich prístrojov, predajom požiarnej vybavenosti do hydrantov

Tel: 0905 932 896

email: info@pohas.sk

www: www.pohas.sk

ZETACO, s.r.o.

Firma poskytuje služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP

1. Bezpečnostnotechnická služba (BTS)

2. Technik požiarnej ochrany (TPO)

3. Pracovná zdravotná služba (PZS)

Tel: 0905 897 215

email: kornelia.domonkosova@gmail.com