Uzávierka cesty I/63 v mieste križovatky Rovinka je plánovaná od 11.09.2020 22:00 h do 16.09.2020 04:00 h. Nákladná doprava a vozidlá s platnou diaľničnou známkou budú využívať rýchlostnú cestu  R7 a diaľnicu D4. Osobné vozidlá bez diaľničnej známky a autobusy budú vedené po novej ceste II/572 – obchvat Mostu pri Bratislave. Autobusová doprava bude stále obsluhovať Rovinku s tým, že sa v mieste čerpacej stanice Batax otočí a bude pokračovať na uvedenú obchádzkovú trasu.

Tu nájdete navrhované obchádzkové trasy pre túto uzávierku.

D4R7-D4JS-126001-I-TM-DRS-003-A