Z dôvodu očakávaného väčšieho počtu návštevníkov cintorína pre blížiacimi sa sviatkami oznamujeme, že PARKOVISKO PRED CINTORÍNOM bude DOČASNE sprístupnené od soboty 23.10.2021 do pondelka 1.11.2021.

Žiadame občanov, aby parkovisko využili len pre OSOBNÉ AUTOMOBILY a LEN POČAS NÁVŠTEVY CINTORÍNA a neparkovali tu dlhodobo / trvalo – výsadbu v tvarovkách je potrebné denne polievať.

Pri vjazde na odstavnú plochu dbajte, prosím, na skutočnosť, že prechod z vozovky na tvárnice ešte nie je doasfaltovaný a je tu PRIEHLBINA.
Táto musí zostať označená tabuľami, ktoré tvoria prekážku.
Vchádzajte prosím obozretne a pomaly pomedzi tabule.