Oboznamujeme občanov so zvýšením ceny (30 % a viac) za uloženie komunálnych a stavebných odpadov na skládku, ktoré budú obci Hamuliakovo účtované v roku 2020.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola v obci Hamuliakovo za predchádzajúci kalendárny rok 2018 vo výške 21,15%.

cenník obce 2020