Účelom zmeny navrhovanej činnosti je rehabilitácia plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty a zdrže Hrušov, ktorá je zanášaná sedimentmi v dôsledku prirodzeného javu, či spomalením toku priečnymi prekážkami, ako aj nárazového javu v čase mimoriadnych povodňových udalostí s cieľom zvýšenia efektivity, spoľahlivosti a teda i konkurencieschopnosti vodnej dopravy v oblasti zdrže Hrušov v rámci Dunajskej vodnej cesty, ako aj zlepšenia prietokových pomerov a plavebných podmienok.

Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – navrhovaná činnosť Danube Rehabilitation Measures – informácia pre verejnosť

Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – navrhovaná činnosť Danube Rehabilitation Measures – zámer

Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – navrhovaná činnosť Danube Rehabilitation Measures