Oznam – zmena personálneho obsadenia na referáte evidencie obyvateľstva

 

Vážení spoluobčania,
týmto  oznamujeme, že k 30.11.2018 dochádza k zmene personálneho obsadenia na referáte evidencie obyvateľstva, a súčasne si Vás dovoľujeme pri vybavovaní Vašich záležitostí u poverenej pracovníčky v zácviku požiadať o trpezlivosť a pochopenie.

 

Naša dlhoročná spolupracovníčka pani Rozália Ovečková sa rozhodla využiť svoje nadobudnuté skúsenosti a odchádza do komerčného sektoru. Napriek strate pre obec jej želáme veľa úspechov v kariérnom raste aj osobnom živote.

Od 1.12. 2018 bude za referát zodpovedať pani Andrea Olajcová.