Z dôvodu čerpania dovolenky bude dňa 25.08.2019 zatvorený zberový dvor.