Dňa 29.08.2020 – napriek štátnemu sviatku – je Zberný dvor Hamuliakovo otvorený.