Obec Hamuliakovo oznamuje, že  ZBERNÝ DVOR  je naďalej otvorený podľa platných otváracích hodín, pracuje však V OBMEDZENOM REŽIME:

1/ na zamedzenie kontaktu sa do odvolania NEBUDE  preberať spoplatnený odpad, teda stavebné odpady a objemné odpady (nábytok apod.) – tento odpad prosím skladujte doma a prineste ho až po ukončení tejto mimoriadnej situácie.

2/ vstup do areálu zberného dvora bude umožnený len JEDNOTLIVO a S RÚŠKOM – počkajte pred vstupom do areálu na pokyn zamestnanca:  čakajte vo vozidlách a neblokujte bránu ani prístupovú komunikáciu. Občania s fúrikmi čakajte pred areálom zo strany od farmy Kranitz vo vzájomnom odstupe aspoň  5 m.

3/ odpad prosíme VOPRED doma ROZTRIEDIŤ  a kartóny NAREZAŤ na malé kusy tak, aby  manipulácia s odpadom v areáli nezdržiavala ostatných čakajúcich.

4/ NEZABUDNITE si priniesť identifikačnú kartičku – vzhľadom na uzatvorenie zberných dvoroch v okolitých obciach bude zamestnanec požadovať jej predloženie od osôb, ktoré nepozná. Obyvateľom z iných obcí NEBUDE vstup umožnený!

Prevádzkové hodiny  Zberný dvor Hamuliakovo platné od 21.10.2020
streda 8:00 – 9:30 a 13:00 – 16:00
sobota 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Ďakujeme Vám vopred za pochopenie a rešpektovanie týchto obmedzení.
V prípade nerešpektovania pokynov a vzniku problémov bude zberový dvor OKAMŽITE UZATVORENÝ.